"Pulterkammeret - Mogens Winther - 2016"

Debat: REPLIK: Haarders kolde afvaskninger

trykt i Politiken den 15.10.2009 - Sektion: Kultur Side 9

af MOGENS WINTHER FORHENVÆRENDE ILDSJÆL, MODTAGER AF NKT PRISEN 1998, MADS CLAUSENS REJSELEGAT 2005

BERTEL HAARDER havde forleden et længere indlæg om nutidens mange røde ballademagere.

Det hedder her: »Undersøgelser tyder på, at de fleste journalister befinder sig på venstre side af den politiske midte. Det samme gælder folkeskole-, gymnasielærere, pædagoger m. fl.«. Uha da, så må jeg hellere straks gå til politisk bekendelse.

Jeg er gymnasielærer og har - i hvert fald tidligere - stemt på partiet Venstre.

Det skyldtes min ungdoms naive tro på Venstres sang om frihed, om at »mennesket kom før systemet«.

Jeg må hellere straks tilføje, at jeg hverken drikker eller ryger hash, at jeg har en ren straffeattest, om end jeg - uha - svagt erindrer engang vist nok at have anvendt en skarp hobbykniv i mit arbejde som fysiklærer! Den eneste, givetvis ganske ulovlige handling, er mit til tider lange hår og fuldskæg, som jeg lader gro indtil mit besøg hos barberen ca. hver anden måned, uden at jeg dog af den grund betragter Osama bin Laden som pædagogisk forbillede.

BERTEL HAARDER fortæller: »Larmende tavshed var den samlede presses svar, da jeg fik Rambøll til at beskrive den lave produktivitet i dele af undervisningssektoren.

Man kunne tilmed have sat adresse på institutionerne med den dårligste produktivitet og stillet kritiske spørgsmål til ledelsen, men det var der ingen, der fandt på«.

Og se, netop her må jeg grædende indrømme, at jeg - i hvert fald indtil videre - er ansat på Alssundgymnasiet i Sønderborg, der fik - trods jævnlige elev-præmieringer i f. eks. naturvidenskab - den næstdårligste placering i Bertel Haarders højt beråbte Rambøll-undersøgelse.

Reelt set underviser mine ' uproduktive' kolleger og jeg ifølge Rambøll således kun 19,3 procent af tiden. Resten af tiden hygger vi os med møder, indberetninger, forberedelse etc.

DET KRÆVER faktisk sin forberedelse at lege gymnasielærer i disse tider, at holde alle elevers opmærksomhed fanget om f. eks. naturvidenskab, når de sidder tætpakkede som burhøns.

Et eksempel: i 3. g skal eleverne over to uger skrive den store individuelle ' SRP'-opgave. 23 ud af mine 31 højniveau-elever har valgt at skrive i netop mit fag fysik. En sådan individuel SRP-elevopgave aflønnes med fyrstelige 4,80 timer!

Dette påstås at række til selve idefasen, opgavens formulering, elevens vejledning, assistance med selve eksperimentets udførelse, hjælp med tilvejebringelse af litteratur, diskussioner med kollegaerne, opgavens gennemlæsning og rettelse, karakterdiskussion med censor, efterfølgende diskussion/ros/trøst af eleven, etc.

En ting er dog at blive aflønnet med en for ringe løn, men værre er det at blive hånet som værende uproduktiv bagefter.

Og jo, trods Bertel Haarders påstande om det modsatte så stillede den sensationslystne lokalpresse faktisk kritiske spørgsmål til skolens ledelse.

Den forkromede regnearkstyring, som Venstre har indført, er gennemsyret af kontrol og mistillid til alt og alle i den offentlige sektor.

MED højtidelig patos udsteder regeringen befalinger og ' kvalitetsreformer', som var der tale om 5-års planer på en sensovjetisk pølsefabrik.

Alt opmåles minutiøst og afregnes til mindst mulige fællesnævner, alt imens man storskrydende forlanger, at vi lægger hele vores liv og sjæl i arbejdet.

For en ' liberal' regering er dette måske indbegrebet af frihed og tillid til den offentlige sektor, men for alle os andre virker det som at få en iskold spand vand i hovedet.