"Pulterkammeret.net"

Pdf dokumenter af forskellig antikvarisk oprindelse..

pdf - "Den vide Verden" - om Italien 1912

pdf - "Jorden" - W. Dreyer - om Mexico - 1905

pdf - "Om de dovne negere i det cubanske paradis"- fra "Den vide Verden" samt fra "Jorden"


pdf - "Jorden" - W. Dreyer - Dansk Vest-Indien

PDF dokument - ěstafrika - forskellige kilder

listen udbygges i tiden fremover

Mogens Winther :-)