Vikingernes Solkompas

Har man lyst, er dette et fint lille projekt hvis man ønsker at lære sine børn om verdenshjørnerne. De gamle vikinger tegnede solskyggens vandring op en hel dag igennem. Man får derved de såkaldte “gnomonkurver” – ved soluret i Guderup er disse nedfældet med granit brosten i græsset. I alt 3 kurver er synlige – 21. juni , jævndøgn (en ret linje, 21.3 og 21.9) og ved juletid – 21.12 . For tidsrummet omkring den 21.6 får vi følgende kurve – Der sættes mindst en prik for ca hver time dagen igennem – og punkterne forbindes som vist. Tidspunktet for de enkelte prikker behøves ikke noteret. Endnu bedre resultater fås hvis man sætter skruen eller sømmet i på brædtets bagside, hvorved det bliver spidsen på sømmet eller skruen, der kaster skygge. Nord ses ovenfor kurven, syd nedenfor. Øst er til hØjre – Vest er til Venstre. Nu kommer så det interessante, Solen vil give samme kurve næste dag, og næste dag igen – faktisk er kurven næsten den samme en måneds tid. Dette betyder at tager vi kurven med ud til søs, skal vi bare dreje skiven, indtil skyggen rammer enten formiddags eller eftermidddags kurven. Her ligger skyggen indenfor kurven, brædtet drejes : Netop når skyggen rammmer kurven, har vi igen fundet frem til eksakt nord, og eksakt syd. Metoden er simpel, og virker forbløffende godt. I 1948 fandt man en sådan solskive med omhyggelige graveringer under en arkæologisk udgravning i det sydlige Grønland, skiven blev undersøgt af bl.a. Søren Thirslund, Sørem skrev flere artikler og bøger om emnet, og kæmpede en ihærdig kamp for at få opdagelsen internationalt...

Om romertal

Klokkeslettet er angivet ved de såkaldte “Romertal” En repetition : I = 1 II = 2 III = 3 IV = 4 V = 5 VI = 6 VII = 7 VIII = 8 IX = 9 X = 10 XI = 11 XII = 12 XIII = 13 XIV = 14 XV = 15 XVI = 16 XVII = 17 XVIII = 18 XIX = 19 XX = 20 XXI = 21...

Velkommen til “Pulterkammeret.net” – MW-s hjemmeside..

Winston Churchill har engang sagt : “A good speech should be like a woman’s skirt; long enough to cover the subject and short enough to create interest.” Mine taler er nok ALT for lange – men her er et par af dem til fri afbenytttelse : 2015 – om vi danskeres syn gennem tiden på “de fremmede” 2014 – “Anvisning til at gøre Lykke hos Fruentimmerne” – kræver at foredragsholderen bruger et par minutter på at læse de gotiske bogstaver 2014 – uddrag af foredrag om dr Kellogg – herunder den skadelige Virkning af især The, Kaffe og Tobak på vore alt for nervøse Quinder 🙂 2014 – Powerpoint indlæg i anledning af et generationsskifte hos en landmand artikel i “Fysik-Kemi” om en astronomisk rejse til British Columbia, Canada Introduktion til nattehimlen Link til det tidligere arkiv over astronomi billeder PDF dokumenter over bla. Dansk Vestindien, Østafrika, m.m. en optagelse med en ’78 grammofonplade – udarbejdet sammen med min makker Torben Krogh – “Den Arbejdsløses Sang” 1943 🙂 En lille guide til Flensborg by og omegn En lille guide til London og Cambridge Rejseindtryk fra Berlin 2015 Tips til fysik og matematik undervisningen Tips til naturfotografering med digitale...