Har man lyst, er dette et fint lille projekt hvis man ønsker at lære sine børn om verdenshjørnerne.

De gamle vikinger tegnede solskyggens vandring op en hel dag igennem. Man får derved de såkaldte “gnomonkurver” – ved soluret i Guderup er disse nedfældet med granit brosten i græsset. I alt 3 kurver er synlige – 21. juni , jævndøgn (en ret linje, 21.3 og 21.9) og ved juletid – 21.12 .

For tidsrummet omkring den 21.6 får vi følgende kurve –

skyggen tegnes op !

Der sættes mindst en prik for ca hver time dagen igennem – og punkterne forbindes som vist. Tidspunktet for de enkelte prikker behøves ikke noteret.

Endnu bedre resultater fås hvis man sætter skruen eller sømmet i på brædtets bagside, hvorved det bliver spidsen på sømmet eller skruen, der kaster skygge.

Nord ses ovenfor kurven, syd nedenfor.

Øst er til hØjre – Vest er til Venstre.

Nu kommer så det interessante, Solen vil give samme kurve næste dag, og næste dag igen – faktisk er kurven næsten den samme en måneds tid.

Dette betyder at tager vi kurven med ud til søs, skal vi bare dreje skiven, indtil skyggen rammer enten formiddags eller eftermidddags kurven.

Her ligger skyggen indenfor kurven, brædtet drejes :

Brædtet drejes, indtil skyggen igen rammer kurven

Netop når skyggen rammmer kurven, har vi igen fundet frem til eksakt nord, og eksakt syd.

skyggen passer !

Metoden er simpel, og virker forbløffende godt.

I 1948 fandt man en sådan solskive med omhyggelige graveringer under en arkæologisk udgravning i det sydlige Grønland, skiven blev undersøgt af bl.a. Søren Thirslund, Sørem skrev flere artikler og bøger om emnet, og kæmpede en ihærdig kamp for at få opdagelsen internationalt anerkendt.

Linket indeholder bl.a. et interview med Søren Thirslund – se også denne omtale af vikingernes sejladser – samt denne hilsen fra den snart 100 årige Søren Thirslund .
De magnetiske kompasser blev opfundet i Kina, og kom først til Europa i 1300 tallet – altså 300 år efter at Erik den Røde sejlede til Grønland

Artikel i “Jagt og Fiskerimagasinet” om bl.a. solkompasset

Tilbage til solurs siden…

/mw